Jõekääru perepuhkus Roska
Catering teenus, toitlustamine, teenindus, konsultatsioon ja koolitus.
Kontakt: Helje Roska 55 596 200.Vroska@hot.ee
SilberAuto
Chrysler, Jeep ja Dodge peaesindus Eestis ja Leedus.
TarmaTrade
Tarmatrade OÜ on ehituskeemia (värvid, krohvid, lakid, õlid) konsultatiivmüügi alale spetsialiseerunud firma, kes pakub professionaalseid lahendusi ka raskeimates ehituskeemia ja –füüsikaga seotud valdkondades.
Windrox
Windrox OÜ Autoklaaside jae- ja hulgimüük, maja- ja autoklaaside toonimine turvakilede paigaldamine.